Hotline, CSKH, đặt hàng
0933 05 6565

Results 1 - 8 of 162

Chart & Pen

Việt ID nhập khẩu và phân phối vật tư dùng cho các thiết bị đo lường, ghi nhận dùng trong phòng thí nghiệm, bệnh viện, nhà máy sản xuất. Sản phẩm là giấy ghi biểu đồ (tròn, cuộn, Z fold..) và bút (viết) dùng cho các máy ghi Yokogawa, Chino, Eurotherm, Rototherm, ABB Kent,...

24001660-001

Giấy ghi biểu đồ Honeywell 24001660-001

24001660-001

Giấy ghi biểu đồ Honeywell 24001660-002

24001660-001

Giấy ghi biểu đồ Honeywell 24001660-003

30755317-001

Giấy ghi biểu đồ Honeywell 30755317-001

84-0044(2)

Ruy băng ghi biểu đồ Chino 84-0044. Dùng cho đầu ghi...

84-0055(2)

Ruy băng ghi biểu đồ Chino 84-0055. Dùng cho đầu ghi...

advantec-a045h047a

Giấy lọc A045H047A - Hỗn hợp cellulose màng este phù hợp để...

b9565aw

Giấy ghi biểu đồ Yokogawa B9565AW. Dùng cho đầu ghi ...